Länge har det hetat att det innebär hänsyn att snusa istället för att röka. Men de som som ställer sig bakom detta uttryck betänker då inte hur pass mycket nedskräpning en snusare orsakar (ofta i princip lika mycket som en rökare), eller hur lite hänsyn snusaren visar till sig själv och sin egen hälsa.

Faktum är att att det har visat sig mycket svårt för världen att komma till rätta med tobak- och nikotinberoende ända sedan man under slutet av 1950-talet för första gången (långt innan internet och Cigoteket) uppmärksammade dess skadliga inverkan på den egna hälsan och på omgivningens välbefinnande.

Tack och lov så har man under de senaste åren kommit fram till moderna människans kompromiss mellan sitt nyttjande av nikotin och ett hänsynstagande till omgivningen: e-cigaretter från Cigoteket. Genom att välja en e-cigarett framför en traditionell, eller vanlig klassisk, cigarett så visar man som rökare både hänsyn och omtanke om sin omgivning.

Med cigotekets e-cigaretter sparar du pengar.

Ända sedan starten så har har Cigotekets målsättning varit att erbjuda sina kunder bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris. I en nyligen genomförd jämförelse så visade det sig att Cigoteket har marknadens bästa priser på e-cigaretter och andra substitut för cigaretter och snus.

Restprodukten efter e-cigaretter från Cigoteket är något så harmlöst som vattenånga och syre, och därför kommer det inte längre vara någon diskussion om dina gäster för röka inomhus. Självklart kan de göra det, så länge det är en e-cigarett från Cigoteket.
Eftersom den rök som lämnar Cigotekets produkter (ånga) egentligen är lika ofarligt som vattenånga från en kokande kastrull så behöver du inte heller tänka på att färg eller lukt ska sätta sig i väggar eller möbler.

Om du ytterligare vill förhindra att dina gäster ägnar sig åt skadlig rökning av traditionella cigaretter, så kan du inför nästa bjudning också se till att ha refiller till e-cigaretterna hemma (och dessa är naturligtvis också tillgängliga från Cigoteket).

I denna artikel kommer jag att berätta för dig hur du använder kognitiv beteendeterapi (KBT) som en effektiv behandling för tvångssyndrom (OCD) och parterapi. Anledningen till att jag ska berätta detta, är att eftersom det finns en stark rörelse bort från läkemedelsbehandling som en permanent form av behandling av tvångssyndrom och med större bevis för långsiktig framgång med hjälp av parterapi Stockholm.

I denna artikel kommer jag att sammanfatta KBT i lättbegripliga segment. Jag kommer också att ge dig tillgång till mer information senare, vilket jag haft nytta av. KBT beskrivs i termer som hur vi tänker (kognitiv), hur vi agerar (beteende), hur vi mår (känslor) och hur våra kroppar “reagerar (fysiologi). Alla dessa komponenter är både sammankopplade och beroende av varandra. Därför vad vi tror leder till hur vi mår, vilket resulterar i ett specifikt gensvar i vår kropp. Därför agerar vi på ett visst sätt. En ond cirkel kan sättas upp där-för en kedja av negativa tankar leder till beteenden som ger upphov till en känslomässig nedgång som kan lösas med samtalsterapi Stockholm. Som en följd symptom på akutångest och stress visar sig upprepade gånger.

KBT är en utmärkt behandlingsform mot mycket annat än parterapi

KBT fungerar genom att lära den sjuke ge tekniker för att: hitta alternativa positivt sätt att tänka samtidigt som man eliminerar de negativa tankar som utlöser tvångssyndrom, stimulera positiva beteenden genom social färdighetsträning, självsäkerhet utbildning, självförtroende byggnad, stresshantering tekniker, och genom att lära sig att klara färdigheter såsom avslappning, djupandning, meditation mm Med hjälp av dessa tekniker inom KBT samtalsterapi, kommer den sjuke lära sig att: se sig själva på olika sätt; kroppen svarar annorlunda på stimuli som annars skulle ha framkallat en akut ångest reaktion, och de kommer också att se världen omkring dem annorlunda och inte se den som en fientlig eller hotande plats.