Länge har det hetat att det innebär hänsyn att snusa istället för att röka. Men de som som ställer sig bakom detta uttryck betänker då inte hur pass mycket nedskräpning en snusare orsakar (ofta i princip lika mycket som en rökare), eller hur lite hänsyn snusaren visar till sig själv och sin egen hälsa.

Faktum är att att det har visat sig mycket svårt för världen att komma till rätta med tobak- och nikotinberoende ända sedan man under slutet av 1950-talet för första gången (långt innan internet och Cigoteket) uppmärksammade dess skadliga inverkan på den egna hälsan och på omgivningens välbefinnande.

Tack och lov så har man under de senaste åren kommit fram till moderna människans kompromiss mellan sitt nyttjande av nikotin och ett hänsynstagande till omgivningen: e-cigaretter från Cigoteket. Genom att välja en e-cigarett framför en traditionell, eller vanlig klassisk, cigarett så visar man som rökare både hänsyn och omtanke om sin omgivning.

Med cigotekets e-cigaretter sparar du pengar.

Ända sedan starten så har har Cigotekets målsättning varit att erbjuda sina kunder bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris. I en nyligen genomförd jämförelse så visade det sig att Cigoteket har marknadens bästa priser på e-cigaretter och andra substitut för cigaretter och snus.

Restprodukten efter e-cigaretter från Cigoteket är något så harmlöst som vattenånga och syre, och därför kommer det inte längre vara någon diskussion om dina gäster för röka inomhus. Självklart kan de göra det, så länge det är en e-cigarett från Cigoteket.
Eftersom den rök som lämnar Cigotekets produkter (ånga) egentligen är lika ofarligt som vattenånga från en kokande kastrull så behöver du inte heller tänka på att färg eller lukt ska sätta sig i väggar eller möbler.

Om du ytterligare vill förhindra att dina gäster ägnar sig åt skadlig rökning av traditionella cigaretter, så kan du inför nästa bjudning också se till att ha refiller till e-cigaretterna hemma (och dessa är naturligtvis också tillgängliga från Cigoteket).